pages-desktop

  • 25 jaar ervaring
  • Alles onder één dak
  • Vaste tandarts
  • Moderne praktijk
  • Tandtechnieker in huis
  • Anti angst behandeling

Klachtenregelingen

Bent u tevreden, vertel het door! Heeft u een klacht, mail of vertel het ons.

We zullen er alles aan doen om u naar tevredenheid te helpen. Mocht u niet tevreden zijn, dan kunt u met de betrokkene(n) een afspraak maken om uw klacht in de praktijk of telefonisch te bespreken. Mogelijk is er sprake van een misverstand en kan dat in een gesprek opgelost worden. Het is ons streven om uw klacht samen met u in goede harmonie op te lossen.

Mochten we er onverhoopt samen niet uitkomen, dan kunt u bij de beroepsvereniging een klacht indienen. Onze tandartsen zijn aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:

Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT).

Tandarts van Hek

De klachtenregeling van het ANT vindt u hier.

knmt-logo

Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT).

Tandarts van der Veen

Tandarts Paulussen

Tandarts-implantoloog Renting

De klachtenregeling van het KNMT vindt u hier.